Шановні користувачі!

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України введено в дію МКТП (11-2018) у перекладі українською мовою.

Зазначена версія 11-ї редакції класифікації містить такі зміни і поправки:

  • зміни та поправки до версії 2017 року 11-ї редакції, прийняті на виконання рішень 27-ї сесії Комітету експертів Ніццького союзу (Комітет експертів), яка відбулась 01-05 травня 2017 року в м. Женева, Швейцарська Конфедерація;
  • зміни, пов’язані із уточненням перекладу тексту МКТП українською мовою.

Зокрема, Комітетом експертів були прийняті рішення, в результаті яких були внесені зміни, доповнення та модифікації до більше ніж 230 базових номерів; вилучено повністю або частково (в результаті чого частина формулювань була перенесена на окремі базові номери) близько 80 формулювань; внесено більше 220 нових термінів. Загалом було внесено більше 500 змін стосовно назв товарів і послуг. Також було внесено поправки до десяти заголовків класів та, з метою уточнення області охоплення того чи іншого класу, – до пояснювальних приміток шістнадцяти класів.

Крім того, з метою підвищення якості експертизи заявок на знаки для товарів і послуг та удосконалення тексту МКТП у перекладі українською мовою, в Укрпатенті виконувались роботи з перегляду і актуалізації українськомовного тексту МКТП та приведення його у відповідність до норм сучасної української лексики і правопису.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зображення знака та перелік товарів і послуг, внесені до реєстру, визначають обсяг правової охорони, що надається знаку. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП.

У зв’язку з цим, а також з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів/послуг для подання заявки на реєстрацію знака уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії МКТП.

Для зручності заявників створено таблиці, що містять перелік формулювань товарів і послуг, які зазнали змін, поправок чи уточнень, були модифіковані, вилучені повністю чи частково або перенесені на окремі базові номери, та перелік нових формулювань товарів і послуг, які було внесено до тексту класифікації.